My home

Vesta Construction

Bu layihənin icrası Vesta Construction şirkəti tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Şirkət daha əvvəllər müxtəlif adlar altında layihələr həyata keçirmişdir. Və artıq bu layihədən başlayaraq Şirkət peşəkar idarəetmə üsuluna üstünlük verərək korporativ menecment sistemini qurmağa başlamışdır.

BAŞA ÇATMIŞ LAYİHƏLƏRİMİZDƏN NÜMUNƏLƏR